รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดมหาวนาราม
หมู่ที่ 8 ถนนศรีสวัสดิ์ บ้านเต็งหนาม   ตำบลหัวรอ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055-337102 เบอร์แฟกส์ (055) 252103


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :